Hoop verschijnt als smetteloos wit

door Lange, Peter de