Toscani & Cornel bij de SBK-ZHE

22 februari 2017 in Blogs

Aanloop

In maart 2007 heb ik een eerste afspraak gehad met toscani en Cornel en is de planvorming ontstaan.
Het plan was om de kunstuitleen een spectaculaire metamorfose te geven zodat de passanten nieuwsgierig naar binnen gelokt werden. Ook kan het een momnet zijn om andere nieuwe doelgroepen actief uit te nodigen.

Omdat 2007 in hellevoetsluis het “Michiel de Ruyterjaar”was is er een link gelecht naar de maritieme historie en werd het project omgedoopt tot”een gastverblijf voor michiel”.

Opbouw
Voor de opbouw van het project hebben de beide kunstenaars met extra ondersteuning 3 dagen nodig gehad. Ze logeerden daarom in Hellevoetsluis.

 

De gehele raampartijen werden voorzien van kleurige stroken, er werd een tafel gedekt met vreemde borden,kwast- bestek, tafelstukken, beschilderde glazen en wel heel bijzondere kandelaars.
De vitrine kasten werden gevuld met asemblages van hans Cornel welke gemaakt zijn van allerlei curiosa. Hoe langer je kijkt hoe meer je ziet.
Er zijn beschilderde kleden op de vloer uitgerold, er hingen grote lichtarmaturen met klompbootjes en meer maritieme onderdelen.

Er is in samenwerking met de projectbank hellevoetsluis een uitnodiging naar alle basisscholen gestuurd om deze uit te nodigen om dit bijzondere project te bekijken.
Er zijn twee vrijwilligers uit de museale sector gevonden om de rol van Michiel de Ruyter en Paddeltje te vervullen tijdens de speciale opening.

 

Opening

Tijdens de opening werd iedereen opgewacht op het plein voor de kunstuitleen, de wedhouder van cultuur sprak het openingswoord en verwelkomde vervolgens Michiel en paddeltje in hun speciale gastverblijf. Er was veel animo. Geschat aantal bezoekers 60.

De reakties waren heel leuk. Mensen staan versteld wat je kan maken van weinig. De speciale borden, lampen, en beelden leverden heel wat leuke discussies op. Vooral kinderen worden erg geinspireerd tot creatieve activiteiten.

Er hebben 2 scholen gebruik gemaakt van het educatieve project, zij hebben de kunstuitleen bezocht en de opdrachten gemaakt. Er is vanwege de geringe deelneme van de scholen geen prijs uitgereikt. De scholen hebben een jaarabonement op de kunstuitleen gekregen als waardering voor hun inzet.

Gedurende de looptijd van het project zijn er veel bezoekers geweest om dit speciale gastverblijf te bekijken. Er zijn enkele verkopen geweest en er is belangstelling geweeest vanuit de horeca voor eventuele aankleding van speciale evenementen.