Spot on, ladies!

29 augustus 2020 in Exposities, Nieuws

zaterdag 29 augustus t/m zondag 4 oktober

Artzaanstad toont in de expositie ‘Spot on, ladies’ werk van vijf kunstenaars.

Pauline Bakker

“Ik ben mijn artistieke loopbaan begonnen aan de Vrije Academie in Den Haag, waar ik mij toelegde op schilderen. Daarna heb ik gestudeerd aan de lerarenopleiding d’ Witte Lelie in Amsterdam. Mijn voorkeur ging vooral uit naar figuratieve kunst. Destijds werd echter meer nadruk gelegd op abstracte kunst en minder op de figuratieve en ambachtelijke aspecten van de schilderkunst. Daarom heb ik mij gespecialiseerd in het restaureren van klassieke schilderijen. Ik werkte meerdere jaren in een gerenommeerd restauratieatelier. Hier heb ik veel geleerd over de techniek van de oude meesters, de opbouw van het schilderij en van kleursamenstellingen. Deze klassieke en technische achtergrond is in mijn werk terug te zien. In 1997 heb ik de overstap gemaakt van restauratiewerk naar het werk als professioneel kunstenaar. Een deel van mijn werk bestaat uit opdrachten van gemeenten, bedrijven en particulieren. Naast deze projecten maak ik ‘vrij werk’ dat regelmatig in binnen- en buitenland wordt tentoongesteld. Ik verander mijn onderwerpen met enige regelmaat. In mijn herkenbare gestileerde stijl probeer ik deze onderwerpen een verstilde en soms vervreemdende sfeer mee te geven.”

Artzaanstad-PaulineBakker-kunstuitleen-hembrugterrein

Pauline Bakker – Haven nacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katelijn Bergman

“In mijn schilderijen zoek ik de onzichtbare grens tussen de realiteit van het beeld en de abstractie van het materiaal. Van het beeld dat ik als uitgangspunt neem schilder ik de vorm, de restvorm, het contrast en de structuur en laat daarnaast de verf zoveel mogelijk zijn eigen zeggingskracht hebben. Zo probeer ik een spanning te vinden tussen de vlakken en lijnen die tegen elkaar aan botsen en bijna een eigen leven gaan leiden maar ook een beeld onthullen of op zijn minst suggereren. Een dynamiek of misschien wel polemiek tussen waarneming en verbeelding. In het proces wint de ene keer de dwingende vorm van het beeld en de andere keer het mysterie van de verf het. Steeds kies ik waar houdt het beeld op en waar neemt de materie het over, of andersom.”

artzaanstad-katelijnbergman-kunstuitleen-hembrugterrein

Katelijn Bergman – Claude

Mo Cornelisse

Mo Cornelisse werkt sinds 2012 als fulltime keramist. Ze zoekt naar uitdaging in eenvoud, materiaal en tegenstellingen. Het werk van Mo Cornelisse bestaat uit unieke stukken, veelal gemaakt van porselein met goud. Gecreëerd met liefde voor ambacht, maar ook door middel van moderne technieken. In haar werk is ze op zoek naar uitdaging in vorm en materiaal. De kunstwerken zijn driedimensionaal en onderscheiden zich door hun vorm en eenvoud.

artzaanstad-mocornelisse-kunstuitleen-hembrugterrein

‘Spot on, ladies’ is tot en met zondag 4 oktober te zien.

Onze openingstijden zijn:
van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur
Eerste zondag van de maand:
6 september en 4 oktober van 12.00-17.30 uur

 

Bethany de Forest

Bethany de Forest studeerde af aan de Utrechtse Hoge School voor de Kunsten in de richting fotografie. Al vanaf het begin was ze bezig met het maken van opstellingen en maquettes die ze fotografisch vastlegde. Met een gewone camera bleven de beelden echter te afstandelijk. Ze wilde het gevoel creëren dat ze zelf rondliep in de door haar gecreëerde werelden. Pinhole-fotografie bleek dit mogelijk te maken. Haar mooie werelden zijn niet altijd even vredig. De aanwezigheid van soms onverwachte elementen brengen contrast en confronteren de kijker met zijn of haar eigen vooroordelen. Zo kan een griezelig insect verworden tot iets prachtigs, kan een klein weerloos visje verworden tot een levensgroot monster of een ogenschijnlijk vredige wereld behekst worden door immense verlatenheid. Haar inspiratie begint meestal met een beestje dat ze van iemand krijgt of een bepaald materiaal dat haar aantrekt. Daaruit ontstaat een idee dat vaak een sprookjeselement in zich draagt. Bethany geeft zichzelf en de toeschouwer de mogelijkheid om deelgenoot te worden van dit sprookje. Toch volgt geen enkele serie een bestaande fabel. De ontstane beelden zijn louter ontsproten uit haar verbeelding. Bethany de Forest bouwt haar maquettes op uit niet voor de hand liggende materialen zoals kaarsvet, Engelse drop, suikerklontjes, wattenbollen, vlees en dergelijke. Doordat ze de toeschouwer van zo dichtbij laat kijken, lijkt een aparte werkelijkheid te ontstaan. De levenloze materialen komen tot leven en levende onderwerpen worden juist uit de realiteit getild en verworden tot bijna statische stillevens. Om een Pinhole-foto te maken, heb je een Pinhole-camera nodig; een camera zonder lens maar met slechts een klein gaatje om het licht binnen te laten. Er komt dan ook geen druk op de knop bij kijken. Het beeld wordt door het gaatje overgebracht op de film in de camera. De belichtingstijden zijn veel langer dan bij het maken van een gewone foto. Een maquettefoto duurt gemiddeld tien minuten. Buiten in daglicht zijn de tijden korter, maar altijd wel meerdere seconden. De techniek geeft zeer levendige en bijzondere resultaten en biedt, zoals Bethany laat zien, eindeloze mogelijkheden.

artzaanstad-bethanydeforrest-kunstuitleen-hembrugterrein

Bethany de Forest – Pinguin

Netty van Osch

PO & Kuna

Netty van Osch werkt aan een `Universele Autobiografie`.
Al haar projecten en objecten zijn daar een onderdeel van.
De objecten zijn opgebouwd rond door haar zelf gekozen stijlfiguren PO en Kuna.
PO (pion) staat voor het gemeenschappelijke, het is een wezen dat wil samenwerken.
Kuna (koning) staat voor het individu, het is een monarch.
Ze leven samen in POlymorf (symbiose), de parallelle wereld waar tegenstelling en mogelijkheden, keuze en lot, spel en competitie elkaar afwisselen of een duel opleveren.
Dit zijn vaak installaties waarin het speelveld centraal staat.
Het lot van de stijlfiguren is steeds het hoofdthema van deze Universele Autobiografie.

Artzaanstad-NettyvanOsch-kunstuitleen-hembrug

Netty van Osch – Issue