Expositie Toon Kuijpers – Carla Rump

26 maart 2016 in Exposities

 

Toon Kuijpers balanceert in zijn werk tussen figuratieve en abstracte elementen. In zijn recente composities ervaren we een verbinding tussen een klassiek traditionele en een losse organische vormgeving. Kuijpers toont aan dat een realist ook een modernist kan zijn. Zijn kunst onthult grote vaardigheid, gevoeligheid en zorg voor technische aspecten, die gewoonlijk worden geassocieerd met realisme.

Kuijpers schilderijen zijn geïnspireerd op de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis in het algemeen en in zijn meest recente werken het Nederlands aardewerk in vorm, materiaal en decoraties door de eeuwen heen en vormen een indringend moment in een tijdloze ruimte, waar heden en verleden in elkaar lijken over te vloeien. Door het gebruik van de “Gulde Snede” en verschillende lichtbronnen in zijn werk, zijn we getuige van zijn zoektocht naar de essentie van de uiteindelijke composities. Hij is voortdurend zoekende naar het opnieuw interpreteren van zijn onderwerpen, het benaderen vanuit steeds een andere invalshoek. Kuijpers zet een lange traditie voort van de Nederlandse schilderkunst in een hedendaagse context.

 

 

 

In het atelier van Carla Rump gebeurt veel. Haar verhalen krijgen vorm en uitdrukking in sculpturen. Gegutst uit hout, gestold in brons, geblazen glas, het gaat om de figuren die handelend in een ruimte staan.

        

 

Sculptuur is de taal van het verbeelden. Het weergeven van een verhaal, van een gevoel. Gegutst uit hout, gestold in brons, geblazen glas, het gaat om de figuren die handelend in een ruimte staan. Er wordt een nieuwe taal aangeboord.

 
Sculptuur, een moment van stilstand, een verhaal om nooit meer los te laten.