levende klimaatmachine

LEVENDE KLIMAATMACHINE - een FOLLY om de ecologische diensten van de natuur om ons heen uit te beelden. De installatie zal een jaar lang op het Hembrugterrein worden gemonitord op klimaatprestaties: koeling, waterretentie, opname van fijnstof en schaduwvorming.

3 m3 vurenhout = 1.863 kg CO2 = 12.413 km uitstoot aan uitlaatgassen van een middenklasse auto = elektraverbruik van 2 huishoudens in één jaar tijd

3 m3 levend klimop = 9 m2 levend klimop van 33 cm dikte = 46,8 m2 blad oppervlakte = 60% depositie van fijnstof = 40% opname van NOx = 110 kg CO2

Eva Stache is architect. Ze woont en werkt in Oostzaan

‘…kunst is het middel om de ruimte te onderzoeken op onzichtbare lagen van perceptie, verwachting en expressie. Tentoonstellingen bieden kans voor zelfreflectie.

Onderzoeken en studies zijn onlosmakelijk verbonden met het verkennen van opgaves, stellen van de juiste ruimtelijke vragen en zoeken naar bepalende verbindingen in de chaotische urbane weefsels…’

‘…met de kennis van nu over de gaande klimaatverandering het is ondenkbaar om anders te handelen, bouwen of ontwerpen dan duurzaam…’