Welkom bij BACKFIRE #2!

BACKFIRE #2 presenteert alle aspecten van participatieve kunst tijdens een driedaags satellietevent. Gelijktijdig met ARTzaanstad worden projecten van ongeveer 20 kunstenaarspraktijken getoond. Daarbij staat de interactie met het publiek centraal. Zij wordt op actieve wijze betrokken bij de gepresenteerde projecten. Zo kunnen de bezoekers o.a. deelnemen aan workshops, performances, community art, testsituaties, conversation pieces en designer probes. Daarnaast zullen er lezingen worden gegeven door experts op het gebied van participatieve kunst. Ook worden er discussieavonden georganiseerd, waarbij de maatschappelijke relevantie van deze kunstvorm wordt belicht. BACKFIRE als katalysator voor uitwisseling van inspiratie, improvisatie en innovatie.

Dit event biedt een podium aan kunstenaars die zich richten op het spectrum van participatieve kunst. De doelstelling is een platform te creëren door projecten onder de aandacht te brengen bij een breed publiek van potentiële opdrachtgevers tot professionals. BACKFIRE is een verfrissende beleving voor de bezoekers, door de toegevoegde waarde van participatie. Voor de makers is dit event een overkoepelend onderzoek naar de waarde die de projecten werkelijk kunnen genereren. BACKFIRE als interactieve proeftuin voor makers en publiek, vanuit engagement.

Zie ook backfire.nu

Plattegrond BACKFIRE

Impressie 2016 

Impressie 2016 

Impressie 2016

Impressie 2016 

Impressie 2016

Impressie 2016